Viktoria Sandvik (i permisjon)

Viktoria Beal Sandvik har jobbet i Ukjent Kunde siden mai 2014 og jobber til daglig med prosjektkoordinering, gjennomføring og rapportering av mystery shopping oppdrag, medarbeidertrivselsundersøkelser og leietakerundersøkelser. Hun har også ansvar for en del av det markedsrettede arbeidet for firmaet.
Før Ukjent Kunde jobbet Viktoria i et retail byrå i Oslo som prosjektleder for merchandising oppdrag, demo- og samplingseventer. Hun hadde også etter endt studie to vikariater gjennom Vikarpartner, som promotion assistant og kundekonsulent. Utdannelse har hun fra BI i Nydalen, en bachelor i PR- og kommunikasjonsledelse. Viktoria har også jobbet flere år i butikk, hovedsakelig deltid i dagligvare ved siden av skole.