Caroline Johannessen

Caroline er prosjektmedarbeider i Ukjent Kunde og tar del i jobben med Levering av mystery shopping prosjektene. Hun holder tett kontakt med observatørene.

Av tidligere erfaring har Caroline mange år bak seg innen kundeservice, både i butikk, undervisning og servering. Caroline er opptatt av hvordan kundene har det og brenner for god kundeservice. Hun har blant annet studert bedriftsøkonomi og gjennomført kurs i ledelse. Caroline begynte i Ukjent Kunde august 2019, og er i tillegg selvstendig næringsdrivene på hobbybasis.