Amund Brygard

Amund Brygard har jobbet for Ukjent Kunde siden høsten 2014. Han er engasjert med prosjektkoordinering av mystery shopping oppdrag. Amund jobber med planlegging av oppdrag, booking, opplæring av observatører og rapportproduksjon. Han holder tett kontakt med våre observatører!

Før han startet i Ukjent Kunde tok Amund en mastergrad i Retail Management ved University of Stirling, Scotland. Her fordypet han seg i kundeatferden «Showrooming».  Han har også en bachelorgrad i varehandelsledelse fra BI Nydalen. Amund har flere års erfaring fra dagligvare (Norges Gruppen), som deltidsansatt ved siden av studier.