Amund Brygard

Amund Brygard har jobbet for Ukjent Kunde siden 2014 og overtok som Daglig leder høsten 2019. Han er fortsatt engasjert med prosjektledelse av mystery shopping oppdrag, opplæring av observatører og rapportproduksjon.

Før han startet i Ukjent Kunde tok Amund en mastergrad i Retail Management ved University of Stirling, Scotland. Her fordypet han seg i kundeatferden «Showrooming».  Han har også en bachelorgrad i varehandelsledelse fra BI Nydalen. Amund har flere års erfaring fra dagligvare (Norges Gruppen), som deltidsansatt ved siden av studier.